22 January 2018

18 december 2017

Uit recent onderzoek is gebleken dat een gezonde mond gedurende de zwangerschap, het risico opvroeggeboren baby’s en complicaties voor de baby kan verlagen.

Om zo min mogelijk risico’s te lopen kunnen toekomstige moeders enkele van onderstaandeadviezen volgen die onze tandheelkunde experts van IMED Dental geven:

 • Minstens een keer de tandarts te bezoeken tussen maand 3 en 6  van het zwangerschap.

  De meeste fysiologische en hormonale veranderingen vinden plaatstijdens de zwangerschap. Deze verandert het lichaam van de moeder opdiverse manieren, o.a. de mondholte.
  De tandarts zal de mond onderzoeken en hierna enkele adviezen gevenom risico’s op aandoeningen aan de mond van zowel moeder als baby teverkomen.
  Het is noodzakelijk om uw tandarts te informeren over uw zwangerschapbij het maken van een afspraak. Het beste moment om uw tandarts tebezoeken gedurende uw zwangerschap is tussen maand 3 en 6, daar deeerste 3 maanden invloed hebben op de ontwikkeling van de baby endienen risico’s te worden vermeden. Aan de andere kant is het voor u namaand 6 te vermoeiend i.v.m. uw toegenomen gewicht.

 • Nauwkeurige mondhygiëne: tanden poetsen na elke maaltijd, gebruiken van flosdraad, mondspoelingen etc…
 • Voorkomen van tandbederf en tandvleesontsteking dient eenprioriteit te zijn. Derhalve dient naast een correcte hygiëne, eenevenwichtig dieet te worden gevolgd, ver van zoetigheid en suiker en rijkaan groente en fruit.
  Veel zwangere vrouwen hebben last van tandvleesontsteking. Roodkleurig en gezwollen tandvlees en met aanleg tot bloedingen zijn demeest voorkomende verschijnselen van deze mondaandoening.  Doordatgedurende de zwangerschap het hormonale niveau wordt vergroot komtdeze aandoening vaak voor tijdens zwangerschap.
 • Voorkomen van slijtage van het tandglazuur dat kan worden veroorzaakt door de misselijkheid in de ochtend die sommige vrouwenlijden tijdens zwangerschap. Het beste is om de mond uit te spoelen metwater of met door uw arts geadviseerde mondspoelmiddelen.
 • Tenslotte, veel water drinken en zorgen voor voldoende vochtopnameHiermee vermijden we een droge mond en dus deversprijding van tandbederf en infecties.