2 November 2017

Orofaciale pijn, waaraan ongeveer 6 % van de volwassene bevolking lijd is het resultaat van een pijndie wordt aangedreven door een letsel in de mond en aan het gezicht. De behandeling is vaakmoeilijk doordat de zenuwen die orofaciale gevoeligheid veroorzaken een ondoordringbare structuurhebben.

Ondanks dat deze pijn normaalgesproken door een tandarts wordt behandeld, komt het inbijzondere gevallen voor dat diverse specialismen er aan te pas moeten komen (orthopedie,tandheelkunde, fisiotherapie en psychologie) om er voor te zorgen dat de paciënt spoedig hersteld.

Specialisten in orofaciale pijn

Dentista Carlos AguilarWat duidelijk is, is dat orofaciale pijn de aandacht behoeft van specialisten zoals Dr. Carlos AguilarGonzález, tandheelkundige gespecialiseerd in orofaciale pijn en onderdeel van het medisch team vanIMED Hospitales.

Onderstaand, verteld dr. Carlos Aguilar meer details over behandelingen.

Het betreft een specialisme dat aandacht schenkt aan preventie, diagnose en behandelingen vanpijnlijke stoornissen aan zowel mond als gezicht. Deze stoornissen houden in:

 •  schedel- en kaakstoornissen
 • Pijn van neuropathische afkomst
 • Hoofdpijn
 • Intra-orale stoornissen

De specialist stelt een diagnose vast van orofaciale pijn na een compleet onderzoek dat onderandere bloedonderzoek, röntgenbeelden of soms zelfs psychosociale beoordeling van de patiënt inhoudt.

Ook kunnen medicatie, fysiotherapie, en diverse adviezen tot de behandeling behoren.

Kaak- en schedelstoornis

Kaak- en schedelstoornis is na tandpijn de meest voorkomende oorzaak van orofaciale pijn.

Indien uw antwoord op een van de volgende vragen bevestigend is kan het zijn dat u lijdt aan kaak-en schedelstoornis:

 • Heeft u moeite bij het openen van uw mond?
 • Merkt u klikkend of knakkend geluid in uw kaakgewricht?
 • Is uw kaak wel eens geblokkeerd of geklemd?
 • Heeft u pijn in uw gezicht of hals?
 • Heeft uw pijn bij kauwen of gapen?
 • Merkt u dat u de laatste tijd last heeft bij het bijten?
 • Heeft u een letsel aan kaak, hoofd of hals geleden?
 • Heeft u ooit artritis gehad?

De exacte oorzaken zijn onbekend en kunnen meerdere redenen hebben. Defecten kunnen zichtijdens ontwikkeling voordoen of later. Deze defecten kunnen hun oorzaak hebben bij de geboortemaar ook door bijvoorbeeld psychologische stress of aandoeningen zoals artritis. Ook het knarsenvan tanden kunnen als gevolg genoemde stoornissen hebben.

Kaak- en schedelstoornissen zijn aandoeningen waarvan symptomen verschillen in der loop van detijd. Het succes van behandeling berust zich te focussen op methodes om risicofactoren teverminderen.

Dr. Carlos Aguilar González
Tantdarts.
IMED Dental Valencia